Semakan Sewaan

 HTTPS/SSL - Secara atas talian (online)

 ruangan perlu diisi

Tatacara Penggunaan Laman

 1. Masukkan maklumat data anda pada ruangan kotak di atas   KLIK SAYA!
  1. Maklumat yang diperlukan salah satu daripada perkara berikut :
   1. No Kad Pengenalan, atau
   2. No MyCoID (No Syarikat - SSM), atau
   3. No Akaun dari MD Padang Terap

  2. Sila hubungi Majlis Daerah Padang Terap di talian 04-7866 328 untuk mendapatkan bantuan berkaitan maklumat akaun anda


 2. Hantar borang semakan dengan menekan butang SEMAK.
  1. Semakan berkemungkinan akan mengambil masa dalam memproses maklumat sewaan anda


Semakan Maklumat
Pautan

Paparan
 • IP : 35.173.47.43
 • Atas Talian : 1 pengguna
 • Paparan Bulan September : 25
 • Jumlah Paparan : 42
 • Semakan Bulan September : 1
 • Jumlah Semakan : 7

Status Server
 • Status server :  Dalam Talian
 • Status Tarikh : 9/20/2019
 • Status Masa : 12:40:00 AM


OOS Syndicate    NFC Malaysia    E-Kerajaan    Sistem i.Net.MY